کامپوزیت پنل چیست؟

تعریف ماده مرکب یا چندسازه (کامپوزیت)

کامپوزیت پنل چیست؟

کامپوزیت پنل معمولاً به موادی گفته می‌شود که از یک فاز زمینه (ماتریس) و یک تقویت کننده (پرکننده) تشکیل شده باشند
تعریف انجمن متالورژی آمریکا: به ترکیب ماکروسکوپی دو یا چند مادهٔ مجزا که سطح مشترک مشخصی بین آنها وجود داشته باشد، کامپوزیت گفته می‌شود.
کامپوزیت از دو قسمت اصلی ماتریس و تقویت کننده تشکیل شده‌است. ماتریس با احاطه کردن تقویت کننده آن را در محل نسبی خودش نگه می‌دارد. تقویت کننده موجب بهبود خواص مکانیکی ساختار می‌گردد. به طور کلی تقویت کننده می‌تواند به صورت فیبرهای کوتاه و یا بلند و پیوسته باشد.

دسته بندی این مواد به این شکل میباشد:

۱ دسته‌بندی کامپوزیت‌ها از دیدگاه زیستی
۲ دسته‌بندی کامپوزیت‌های مهندسی از لحاظ فاز زمینه
۳ دسته‌بندی کامپوزیت‌ها از لحاظ نوع تقویت کننده
۴ کامپوزیت‌های سبز(کامپوزیت‌های زیست‌تجزیه‌پذیر)
۵ مزایای مواد کامپوزیتی
۶ کاربردها
۷ سختی کامپوزیت‌های تک جهته
۸ جستارهای وابسته
۹ منابع
۱۰ منابعی برای مطالعهٔ بیشتر

از دیدگاه زیستی دسته‌بندی کامپوزیت‌ها :

کامپوزیت‌های طبیعی. مانند استخوان، ماهیچه، چوب و …
کامپوزیت‌های مصنوعی(مهندسی)

از لحاظ فاز زمینه دسته‌بندی کامپوزیت‌های مهندسی:

CMC (کامپوزیت‌های با زمینهٔ سرامیکی)

PMC (کامپوزیت‌های با زمینهٔ پلیمری)

MMC (کامپوزیت‌های با زمینهٔ فلزی)

از لحاظ نوع تقویت کننده دسته‌بندی کامپوزیت‌ها:

FRC (کامپوزیت‌های تقویت شده با فیبر)

PRC (کامپوزیت‌های تقویت شده توسط ذرات)

کامپوزیت‌های سبز(کامپوزیت‌های زیست‌تجزیه‌پذیر)

در اینگونه کامپوزیت‌ها، فاز زمینه و تقویت کننده، از موادی که در طبیعت تجزیه می‌شوند، ساخته می‌شوند. در کامپوزیت‌های سبز، معمولاً فاز زمینه از پلیمرهای سنتزی قابل جذب بیولوژیکی و تقویت کننده‌ها از فیبرهای گیاهی ساخته می‌شوند.

مزایای مواد کامپوزیتی

مهم‌ترین مزیت مواد کامپوزیتی آن است که با توجه به نیازها، می‌توان خواص آنها را کنترل کرد. به طور کلی مواد کامپوزیتی دارای مزایای زیر هستند.

مقاومت مکانیکی نسبت به وزن بالا
مقاومت در برابر خوردگی بالا
خصوصیات خستگی عالی نسبت به فلزات
خواص عایق حرارتی خوب
به دلیل صلبیت بیشتر، تحت یک بارگذاری معین، خیز کمتری(بعضا ده‌ها برابر کمتر) نسبت به فلزات دارند.