آدرس : تبریز - خیابان طباطبائی (چایکنار) - مابین پل قاری و منصور - ساختمان ایران خودرو - طبقه 4

شماره تلفن :       35266155-041

فکس :                   35245561-041

شماره همراه :       09143167147

ایمیل:                      info@bjsama.ir

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

موضوع

پیام شما